Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Odręczny formularz odstapienia od umowy

 

 

 

 

 

Jeżeli nie mają Państwo możliwości dołączenia wydrukowanego formularza zwrotu prosimy o dołączenie kartki z informacją odstąpienia od umowy wg. poniższego wzoru:

 Ja odstępuję od umowy zawartej na odległość sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa towaru …....................................................................................................... kod towaru …............................

 

Numer faktury/ rachunku ......................................................

otrzymanego w dniu …..................................................................


Numer konta bankowego do zwrotu wpłaty .......................................................…............................................................................................

Dane właściciela rachunku (jeśli inne niż zamawiającego): …...........................................................................................................

 

….........................................................................................................................................................................................................
Dane klienta …...................................................................................................................................................................................

Data, podpis: ___________________.

 

Facebook